آيين نامه ها
پنجشنبه 7 شهریور 1392 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشدبرای ورودی 93

 
 
 
 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)
مصوب 25/4/92 شورای دانشگاه
برای ورودی های سال تحصیلی94-93

                       
بسمه تعالی
           
 

مقدمه

 
 


با توجه به توسعه دوره­های کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور و به منظور هماهنگی امور آموزشی این دوره باآیین نامه ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 154/21 مورخ 19/1/1388 و بر اساس ضوابط و مقرارت دانشگاه پیام نور این آیین نامه برای دو شیوه «آموزشی» و « آموزشی ـ پژوهشی» و با هدف ارتقای کیفیت، تنوع بخشی به شیوه­های نوین ارایه آموزش، پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به دوره­های تحصیلات تکمیلی و همسان سازی آن با برنامه­های توسعه و دیگر اسناد راهبردی کشور تدوین گردیده است.
 
ماده1: تعاریف
وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
وزارتین: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
آئین نامه: آیین نامه دوره کارشناسی ارشد است.
دورة کارشناسی‌ارشد ناپیوسته: دوره‌ای بالاتر از دورة کارشناسی است که براساس برنامه‌های مصوب شورای گسترش ‌آموزش عالی، به اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در یک رشته خاص منتهی می‌شود.
شیوه آموزشی: دوره ای با محوریت آموزش است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی و بدون نیاز به گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.
شیوه آموزشی پژوهشی: دوره ای که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحدهای درسی و پایان نامه است.
پایان‌نامه: فعالیت پژوهشی- تحقیقاتی است که در شیوه آموزشی پژوهشی در یک زمینه رشته تحصیلی مربوط و تحت راهنمایی استاد راهنما انجام می شود.
دانشگاه: منظور دانشگاه پیام نور است.
شورا: منظور شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
شورای تخصصی ( گروه علمی ): شورایی در یک رشته ذیربط متشکل از 3 تا 7 تن از استادیاران، دانشیاران و استادان آن رشته تخصصی است که در سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل شده است.
گروه آموزشی ـ پژوهشیاستان:گروهی متشکل از اعضای هیأت علمی متخصص در یک رشته یا چند رشته همگن است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در هر یک از دانشگاه های پیام نور استانی تشکیل می شود.
 
 
ماده2: شرایط ورود و ثبت­نام
الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
ب) دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته و ناپیوسته مورد تأیید وزارتین.
ج) قبولی در آزمون ورودی مورد تأیید وزارت یا کسب پذیرش از دانشگاه براساس مقررات مصوب.
تبصره: دانشجوی پذیرفته شده موظف است در زمانی که توسط دانشگاه اعلام می‏شود برای ثبت‏‏نام و انتخاب واحد مراجعه کند.
 
ماده3: دروس دوره کارشناسی ارشد بر اساس نظام آموزش نیمه حضوری و آموزش باز و از دور طبق ضوابط مربوط اجرا می­شود.
 
ماده4: چنانچه رشته دوره کارشناسی فرد پذیرفته شده با رشته دوره کارشناسی ارشد او تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی- پژوهشی استان در قالب جدولی که توسط شورای تخصصی گروه علمی مربوطه به استان ها ابلاغ می شود حداکثر تا 12 واحد از دروس دوره کارشناسی را تحت عنوان دروس جبرانی و حداکثر در نیم سال های اول و دوم تحصیلی بدو ورود انتخاب و بگذراند.
تبصره1: نمره قبولی دروس جبرانی12  از( بیست) است و در میانگین نیم سال و میانگین کل محاسبه نمی­شود.   
 
ماده5:  تعداد واحدهای دوره کارشناسی‌ارشد بدون احتساب دروس جبرانی در هر دو شیوه بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.
 
ماده6: در شیوه آموزشی، تمامی دروس دوره به صورت واحدهای درسی بدون پایان نامه خواهد بود. در این شیوه دانشجو ملزم است معادل تعداد واحد پایان­نامه، واحدهای دروس نظری را با تعیین شورای تخصصی گروه بگذراند که یکی از این دروس الزاماً درس سمینار تحقیق و تتبع نظری با ارزش 2 واحد است.
 
ماده7: تعداد واحدهای درسی را که دانشجو باید در هر نیم سال تحصیلی در هر دو شیوه اخذ کند، حداقل 6 و    حداکثر 12 است.
تبصره1: چنانچه میانگین یک نیم سال تحصیلی دانشجو کمتر از 14 باشد، دانشجو در نیم سال بعد مجاز به انتخاب حداکثر 8 واحد است.
تبصره2: در آخرین نیم سال تحصیلی در مرحله آموزشی، دانشجو از رعایت شرط حداقل واحد انتخابی معاف است.
 
 
ماده8: در صورتی که دانشجو در شیوه آموزشی _ پژوهشی علاوه بر پایان­نامه تنها یک درس باقیمانده داشته باشد،   می­تواند آن را با پایان نامه انتخاب کند.
تبصره: همراه با درس پایان نامه یا درس سمینار تحقیق و تتبع نظری امکان اخذ درس روش تحقیق و یا دروس جبرانی   میسر نیست.
 
ماده9: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد، در غیر این صورت دانش­آموخته کارشناسی­ارشد شناخته نمی­شود.
تبصره1: دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره در هر دو شیوه تحصیلی، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند درس هایی را که در   آن ها نمره کمتر از 14 کسب کرده است، حداکثر در دو نیم سال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش‌آموخته می‌شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصیل محروم می‌شود و مدرکی دریافت نمی‌کند.
تبصره2: در شیوه آموزشی پژوهشی نمره درس پایان نامه پس از دفاع در میانگین کل نمرات دانشجو          لحاظ می شود.
 
ماده 10: با توجه به نظام آموزشی دانشگاه حضور در کلاس های رفع اشکال دروس نظری الزامی نیست. ولی حضور دانشجو درجلسه درس های عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی، و...)، و قسمت عملی درس هایی که بخشی از آن عملی است و یا سمینارها و یا سایر فعالیت های آموزشی و پژوهشی ذیربط الزامی ‏است و غیبت در بیش از یک چهارم جلسه‏های آن درس به منزله حذف درس است.
 
ماده11: حضور دانشجو در جلسه امتحان پایان نیم سال برای اخذ نمره در دروس نظری و امتحان نظری دروس نظری- عملی الزامی است. در صورت غیبت دانشجو در آزمون پایان نیم سال هر درس، هیچگونه نمره­ای برای دانشجو ثبت نخواهد شد و دانشجو موظف است با پرداخت شهریه این درس را در نیم سال های بعدی مجدداً اخذ و در امتحان پایان  نیم سال آن شرکت نماید.
 
ماده12: معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، نمره درس است و نمره دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می شود.

 
ماده13: حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس اصلی و اختیاری یا جبرانی 12 است.  دانشجویی که در هر یک از دروس مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است.
تبصره1: نمرات مردودی دروس اصلی و اختیاری در محاسبه میانگین نیم سال و میانگین کل منظور می­شود.
تبصره2: دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم سال یا نیم سال های بعدی، آن دروس را با حداقل نمره 15 بگذراند، نمرات قبلی از کارنامه دانشجو حذف گردیده و در معدل نیم سال اخذ شده و کل محاسبه نخواهد شد.
ماده14: پیشرفت دانشجو در هر درس حسب مورد براساس انجام دادن تکالیف درسی، انجام کارهای عملی، گزارش ها‏ و سمینارها و آزمون میان ترم نیم سال و آزمون پایان ترم نیم سال ارزیابی می‏شود.
تبصره1: نمره پایان نیم سال هر درس نظری- عملی (درس‏هایی که بخشی از آن نظری و بخش دیگر عملی است) بر اساس تعداد واحد بخش نظری و بخش عملی تعیین می‏شود. شرکت در امتحان پایان ترم بخش نظری درس الزامی است و در صورت غیبت در جلسه امتحان نظری، نمره عملی درس نیز اعتبار ندارد.
تبصره2: نمرات درس های عملی و بخش عملی دروس نظری  عملی که به تشخیص استاد، تکمیل آن‏ها در طول یک نیم سال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می‏شوند. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیم سال تحصیلی بعد به نمره قطعی تبدیل شود. در غیر این صورت درس تحت عنوان عدم حضور در جلسه آزمون تلقی شدهو دانشجو ملزم به اخذ درس مذکور در نیم سال بعدی با پرداخت شهریه خواهد بود.
 
ماده15: دانشجوی دوره کارشناسی‌ارشد می‌تواند در سقف سنوات مجاز تحصیل از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.               مدت مرخصی جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود. دانشجو موظف است در مدت استفاده از مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت مربوط را بپردازد. صدور مرخصی تحصیلی بدون پرداخت شهریه ثابت فاقد اعتبار است.    ( پیوست شماره 1 )
ماده16: دانشجو می‌تواند از تحصیل اعلام انصراف کند. در این صورت باید درخواست کتبی خود را مبنی بر انصراف شخصاً یا با وکالت قانونی به دانشگاه تسلیم نماید. چنانچه دانشجو بعد از یک نیم سال درخواست خود را پس نگیرد دانشگاه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید. (پیوست شماره 1 )
تبصره1: دانشجوی انصرافی موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل کند. صدور هر گونه گواهی نامه و اعطای ریز نمرات و پذیرفتن مجدد دانشجو منوط به تسویه حساب های مالی و ... دانشجو با دانشگاه است.
تبصره2: ترک تحصیل دانشجو بدون اخذ مرخصی تحصیلی عدم مراجعه محسوب شده و در صورت درخواست ادامه تحصیل، با موافقت شورای آموزشی _ پژوهشی استان مشروط بر آنکه بتواند در سقف سنوات مجاز تحصیل خود را به اتمام برساند، و نیم سال های عدم مراجعه را با پرداخت شهریه ثابت برای هریک از نیم سال های عدم مراجعه یا
 
 
انصراف، به مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تبدیل نماید مجاز به ادامه تحصیل خواهد بود.
 
ماده17: طول مدت دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویی که ازمعافیت تحصیلی استفاده نمی کند حداکثر 5 سال (مشتمل بر 10 نیم سال تحصیلی) و برای دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند و همچنین تبعه غیر ایرانی حداکثر 3 سال (مشتمل بر 6 نیم سال تحصیلی) است.(پیوست شماره 1) 
 
ماده18: انتقال، تغییر رشته و تغییر گرایش در هر دو شیوه در دوره کارشناسی‌ارشد ممنوع است.
تبصره1: تغییر از یک شیوه به شیوه دیگر با رعایت سنوات دوره و برای یک بار در طول سنوات تحصیل با نظر شورای آموزشی پژوهشی استان مجاز است.
تبصره2: هر دانشجو در دوره کارشناسی ‌ارشد می‌تواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوبدانشگاه با موافقت مبدأ و مقصد در سایر مراکز،  مهمان شود.(پیوست شماره2)  
 
ماده19: معادل سازی دروس در دوره کارشناسی‌ارشد مطابق با مصوبات شورا و با نظر گروه آموزشی ـ پژوهشی استان با شرایط زیر امکان پذیراست:
الف) پذیرش دانشجو برای ورود به دوره قبلی، مورد تأیید وزارت باشد.
ب) مؤسسه قبلی دانشجو در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت باشد.
ج) سرفصل دروس گذرانده دانشجو بر اساس برنامه­های مصوب شورای برنامه­ریزی وزارتین باشد.
د ) نمره‏درس گذرانده شده دانشجو برای دروس جبرانی از سرفصل کارشناسی ارشد حداقل 16 و برای دروس اصلی حداقل 14 باشد.
و) مجموع واحدهای دروس اصلی قابل معادل سازی نباید از حداکثر 12 واحد مجموع واحدهای درسی رشته تحصیلی فعلی تجاوز کند.
تبصره 1: در صورتی که تعداد واحد درس پذیرفته شده برای معادل سازی بیشتر از تعداد واحد درس در رشته فعلی باشد به تعداد واحد درس در رشته فعلی محاسبه می­شود. در صورتی که تعداد واحد درس پذیرفته شده برای  معادل سازی کمتر از تعداد واحد درس در رشته تحصیلی فعلی باشد، قابل تطبیق نمی باشد.
تبصره 2: نمره‏ درس های اصلی و اختیاری پذیرفته شده در میانگین کل دانشجو محاسبه می‏شود.
تبصره 3: در صورتی که نمره­های دانشجو براساس معیاری غیر از معیار صفر تا 20 ثبت شده باشد، شورای آموزشی - پژوهشی استان در خصوص پذیرش واحد و تعیین نمره براساس ضوابط این ماده توسط اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد کرد.
تبصره 4: کلیه درس هایی که دانشجو قبلاً در دانشگاه پیام نور با حداقل نمره 12 در مقطع کارشناسی­ارشد گذرانده است در صورت پذیرش مجدد در این دانشگاه قابل معادل سازی است.
 
 
تبصره5: دانشجو حداکثر تا پایان نیم سال اول سال تحصیلی پذیرش، باید ریزنمره‏های تایید شده واحدهایی را که تقاضای کتبی برای معادل سازی آن‏ها داده است، ارائه کند.
تبصره6: واحد درسی پایان نامه قابل معادل‏سازی نیست.
تبصره7: دروس نیم سال دانش پذیری قابل معادل سازی نیست.
 
ماده20: دانشجو موظف است پس از پایان نیم سال اول و قبل از شروع نیم سال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما انتخاب کند. موضوع پس از تأیید گروه آموزشی ـ پژوهشی استان          قطعیت می­یابد. 
 
ماده21: استاد راهنما در دوره کارشناسی‌ارشد به پیشنهاد دانشجو و تایید شورای گروه آموزشی- پژوهشی استان تعیین می‌شود. استاد یا اساتید راهنما باید عضو هیات علمی (مورد تایید وزارتین ) با حداقل مرتبه استادیاری و دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته مربوطه باشد.
تبصره: در مواردی کهامکان تامین استاد راهنما با شرایط مندرج در این ماده واحده وجود نداشته باشد مرکز/ واحد مجری می تواند از همکاری افرادی که دارای حداقل مدرک دکتری تخصصی در رشته مربوطه و سابقه آموزشی و پژوهشی برجسته هستند، با تشخیص و تأیید شورای آموزشی_پژوهشی استان، به عنوان استاد راهنما یا مشاور  پایان نامه استفاده کند.
 
ماده22: استاد راهنمای(دوم یا همکار) و استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تأیید شورای گروه        آموزشی ـ پژوهشی استان از اعضای هیأت علمی داخل یا خارج از دانشگاه و یا متخصصان خارج از دانشگاه با مدرک تحصیلی حداقل دکتری تخصصی انتخاب می‌شود.
 
ماده23: دانشجو ملزم به انتخاب درس پایان نامه یا تمدید ثبت نام در زمان انتخاب واحد برابر تقویم دانشگاه    می­باشد و در صورت عدم ثبت نام برابر ضوابط و مقررات دانشگاه اقدام خواهد شد.
 
ماده24: دانشجو پس از انتخاب پایان‏نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است، موظف است براساس تقویم دانشگاه درکلیه نیم سال‏های تحصیلی برای پایان نامه به تعداد صفر واحد ثبت نام کند. 
 

 
ماده25: دفاع از پایان‏نامه پس از تدوین توسط دانشجو و تایید کیفیت علمی و صحت مطالب آن از طرف استاد راهنما، استاد راهنمای همکار و مشاور مبنی بر قابل دفاع بودن در حضور هیات داوران صورت می‏گیرد.                                     ترکیب هیأت داوران پایان‏نامه به شرح ذیل است:
1-    اساتید راهنما
2-    استاد راهنمای( دوم یا همکار) و استاد مشاور
3-    اساتید داور 
4-    نماینده گروه                                                                                                                                                  تبصره1: استاد داور می­تواند از میان اعضای هیات علمی دانشگاه یا سایر دانشگاه ها توسط گروه آموزشی پژوهشی استان مربوط انتخاب گردد.
تبصره2: جلسه دفاع حداقل با حضور استاد راهنما و اساتید داور رسمیت می‏یابد. دانشجو موظف است در این جلسه گزارش کار تحقیقاتی خود را ارائه کرده و از آن دفاع کند.
تبصره 3: تعداد اساتید داور حد اکثر دو نفر می باشد که در شرایط استفاده از دو داور ، یکی از داوران می باید عضو هیات علمی خارج از مرکز/ واحد مجری دوره باشد.
تبصره4: در صورتی که استاد راهنما قادر به شرکت در جلسه دفاع نباشد، شورای آموزشی ـ پژوهشی استان با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه نسبت به معرفی فردی واجد شرایط و تخصص تعیین تکلیف خواهد کرد و تصمیم شورا لازم الاجرا می­باشد.
تبصره 5: در صورتی که شورای آموزشی پژوهشی استان عدم حضور استاد راهنما را قصور او تشخیص دهد پس از تایید معاون آموزشی استان موضوع از طریق رئیس استان به هیات انتظامی اعضای هیات علمی ارجاع می شود.
 
ماده26: نمره نهایی پایان نامه حداکثر20 خواهد بود که به شرح زیر درجه بندی می شود:
درجه عالی: 19 تا 20
درجه بسیار خوب: 18 تا 99/18
درجه خوب: 16 تا 99/17
درجه قابل قبول: 14 تا 99/15
غیر قابل قبول: نمره کمتر از 14
تبصره: چنانچه ارزشیابی پایان­نامه غیر قابل قبول باشد، دانشجو مجاز است حداکثر پس از گذشت یک نیم سال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان­نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان ­نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می­شود .
 
ماده27: به دانشجوی کارشناسی‌ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می ماند، صرفاً گواهی دروس گذرانده با نمره مربوطه اعطا می شود.
 
 
ماده28: زمان دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حداقل سه ماه از زمان تصویب طرح پیشنهاد پایان نامه پس از تائید استاد راهنما می باشد.
 
ماده29: تعداد واحد پایان نامه در شیوه آموزشی- پژوهشی حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته ها و بر اساس برنامه مصوب است.
 
ماده 30: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در شیوه آموزشی- پژوهشی تاریخ دفاع از پایان نامه است و تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در شیوه آموزشی تاریخ آخرین نمره قطعی ثبت شده در سیستم جامع آموزشی دانشگاه است. 
 
ماده31: گواهی نامه پایان دوره کارشناسی ارشد هر دو شیوه «آموزشی» و «آموزشی پژوهشی» ارزش یکسانی داشته و واجدین آن می­توانند در دوره تحصیلی بالاتر ادامه تحصیل دهند.
 
ماده32: مواد این آیین نامه شامل دانشجویان مراکز بین الملل نیز می­شود و سایر مصوبات مرتبط با دانشجویان مراکز بین­الملل بر طبق دستورالعمل (پیوست شماره 3) خواهد بود.
 
ماده33: این آیین­نامه شامل اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی ارشد در دو شیوه «آموزشی- پژوهشی» و «آموزشی » می­باشد و در صورت نیاز، دستورالعمل اجرایی آن در چارچوب این آیین­نامه تدوین و پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اجرا می­شود.
 
ماده34: هر گونه تفسیر مفاد آیین­نامه بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است.
 
ماده35: در مواردی که در این آیین­نامه تعیین تکلیف نشده باشد، تصمیم گیری در چارچوب ضوابط و مقررات بر عهده شورای آموزشی دانشگاه می­باشد.
 
ماده36: این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، 36ماده و 29تبصره و 3 پیوست است که در جلسه 25/4/ 92 شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ 1/ 7/93 برای ورودی های 1-94-93 به بعد لازم الاجر است و کلیه آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستوالعمل های مغایر با این آیین نامه لغو می­شود. 

 
( پیوست شماره 1 )
 
« شیوه نامه طول مدت دوره، مرخصی تحصیلی، لغو عدم مراجعه و انصراف کارشناسی ارشد »
 
الف- سنوات تحصیلی:
 
1-    طول مدت دوره
1-1- طول مدت دوره تحصیلی برای دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کند حداکثر 5 سال است.
1-2- طول مدت دوره تحصیلی دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر 3 سال است.
1-3- طول مدت دوره تحصیلی دانشجویان تبعه غیرایرانی حداکثر 3 سال است.
 
2-   افزایش سنوات تحصیلی
2-1- دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی­کند در صورتی که نتواند تحصیل خود را در مدت مجاز به اتمام برساند می­تواند با پرداخت شهریه (مطابق مصوبه هیات امنا دانشگاه)با مجوز شورای آموزشی استان از3  نیم سال مازاد بر 10 نیم سال تا سقف 13 نیم سال از افزایش سنوات بهره مند شود.
2-2-دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می­کند در صورتی که نتواند واحد های دوره را در 6  نیم سال به اتمام برساند می­تواند با مجوز شورای آموزشی استان حد اکثر از 2 نیم سالافزایش سنوات بهره مند شود.
تبصره : موارد فوق برای دانشجویان سنوات قبل نیز که منطبق با این آیین نامه می باشند قابل اجرا است.
 
ب - مرخصی تحصیلی:
1-    دانشجوی کارشناسی ارشد می تواند حداکثر برای دو نیم سال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.                                                                                             1-1- مرخصی تحصیلی برای دانشجویتبعه غیر ایرانی یک نیم سال است.
تبصره: مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود و دانشجو  
          موظف است در مدت استفاده از مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت نیم سال تحصیلی مربوط را بپردازد.
2-    تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیم سال تحصیلی، توسط دانشجو به مرکز ارائه شود. موافقت مرکز، مشروط به بررسی وضعیت تحصیلی و امکان اتمام دوره در سنوات باقیمانده می باشد، که پس از تصویب شورای آموزشی مرکز، کتباً به دانشجو ابلاغ می شود.
3-  دانشجویی که به عنوان مامور دولت، همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام می شود، می تواند با ارائه حکم مربوط و به تشخیص و تایید گروه آموزشی مربوط و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی تحصیلی مجاز در طول دوره تحصیل، در هنگام ماموریت تا چهار سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی و با پرداخت شهریه بهره مند شود.
 
( پیوست شماره 1 )
ج - انصراف از تحصیل:
1-     ترک تحصیل بدون کسب اجازه (مرخصی تحصیلی ) از مرکز محل تحصیل، عدم مراجعه و انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی انصرافی، حق ادامه تحصیل ندارد.
 
تبصره: در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل آن را حداکثر تا زمان ثبت نام نیم سال تحصیلی بعد به مرکز محل تحصیل خود ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن آن توسط شورای آموزشی مرکز، نیم سال تحصیلی مذکور که دانشجو بدون اطلاع ترک تحصیل کرده است، مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و پرداخت شهریه ثابت محسوب می شود.
 
2-    دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل دارد، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به طور کتبی به مرکز ارائه دهد. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا فاصله شروع نیم سال تحصیلی بعد، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل ایشان صادر شده و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری یا دوره های فراگیر براساس ضوابط مربوط امکانپذیر است.
 
3-دانشجوی منصرف یا اخراجی موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل داشته است، شخصاً عمل کند. صدور هر گونه گواهینامه و اعطای ریزنمرات و پذیرفتن مجدد دانشجو به شرح تبصره بند 2 منوط به تسویه حساب دانشجو با دانشگاه است.

 
( پیوست شماره 1 )
د- لغو عدم مراجعه و لغو انصراف :
ترک تحصیل دانشجو بدون بدون کسب اجازه (مرخصی تحصیلی ) از مرکز محل تحصیل، عدم مراجعه محسوب شده و در صورت درخواست بازگشت به تحصیلی مشروط بر آنکه بتواند در سقف سنوات مجاز تحصیل خود را به اتمام برساند، امکانپذیر است.
1-    لغو عدم مراجعه دانشجویان در قالب مرخصی مجاز در مرکز/ واحد انجام می پذیرد.
2-   برای دانشجویی که مدت عدم مراجعه آن بیشتر از حد مجاز مرخصی تحصیلی است و یا تقاضای لغو انصراف دارد با شرایط ذیل قابل بررسی است.
    2-1- لغو عدم مراجعه یا لغو انصراف برای یکبار در طول تحصیل در شورای آموزشی استان امکانپذیر است.
2-2-        دانشجو به ازای هر 8 واحد درس باقیمانده یک نیم سال سنوات مجاز داشته باشد (حداقل           یک نیم سال برای درس پایان نامه از سنوات مجاز دانشجو در نظر گرفته می شود).
2-3-        دانشجوی متعهد به سازمان ها برای بازگشت به تحصیل می بایست موافقت نامه سازمان ذیربط را ارائه دهد.
2-4-        لغو عدم مراجعه دانشجوی مشمول نظام وظیفه( که تا قبل از اتمام سنوات مجاز دوره حداکثر تا 2 نیم سال عدم مراجعه داشته باشد و امکان اتمام واحد های دوره در مدت مجاز میسر باشد) درشورای آموزشی استان امکانپذیر است و در صورت عدم مراجعه بیش از 2 نیم سال، پس لغو معافیت تحصیلی از سوی مرکز محل تحصیل و تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه توسط ناجا می تواند از طریق اداره کل خدمات آموزشی از این مقررات استفاده نماید.
2-5-        لغو عدم مراجعه دانشجوی تبعه غیر ایرانی تا یک نیم سال با رعایت ضوابط فوق مطابق بند1 امکان پذیر است. چنانچه عدم مراجعه بیش از 2 نیم سال تحصیلی باشد در صورت موافقت اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت متبوع لغو عدم مراجعه میسر خواهد بود.
2-6-         طول مدت عدم مراجعه یا انصراف به عنوان مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و پرداخت شهریه منظور خواهد شد.
این شیوه نامه در 4 بخش، 10 بند و 4 تبصره تهیه شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و مسئولیت حسن اجرای آن به عهده ریاست محترم استان و نظارت آن به عهده اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه می‌باشد.

 
( پیوست شماره 2 )
« شیوه نامه مهمان شدن دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد»
 
دانشجویی که پس از قبولی در دانشگاه به دلیل: تغییر محل زندگی و اشتغال/ بیماری صعب العلاج و لاعلاج/ فوت سرپرست خانواده قادر به تحصیل در محل قبولی نمی باشد می تواند با شرایط ذیل در یکی از مراکز مجری دانشگاه به صورت مهمان ادامه تحصیل دهد.
1-    مهمان شدن در اولین نیم سال و نیز درس پایان نامه امکانپذیر نمی باشد.
2-    دانشجو می تواند حداکثر نیمی از واحدهای دوره را به صورت مهمان بگذراند.
3-    دانشجوی واجد شرایط می تواند درخواست مهمان شدن خود را حداکثر تا دو هفته مانده به شروع نیم سال به مرکز آموزش محل تحصیل (مرکز مبداء) ارائه نمایند.
4-    مهمان شدن دانشجو با بررسی و موافقت مراکز مبداء و مقصد امکانپذیر است.
5-    مهمان شدن دانشجویان مراکز بین الملل تابع مقررات ویژه این مراکز می باشد.
این شیوه نامه در 5 بند تهیه شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و مسئولیت حسن اجرای آن به عهده ریاست محترم استان و نظارت بر آن به عهده اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه می باشد..

 
(پیوست شماره 3)
« شیوه نامه تحصیلی دانشجویان مراکز بین الملل خارج و داخل کشور»
 
دانشجویان مراکز بین الملل شامل کلیه مقررات آئین نامه کارشناسی ارشد می شوند و مقررات اختصاصی آنان به شرح ذیل است :
1-    مهمان شدن دانشجو از مراکز بین الملل به مراکز داخل کشور با پرداخت ریالی شهریه ثابت و متغیر دوره فراگیر محاسبه می شود.
2-    دانشجویان مراکز بین الملل پس از پایان دوره آموزشی (قبل از اخذ درس پایان نامه) موظف به شرکت در آزمون جامع می باشند.
 
2-1-        دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور یا آزمون فراگیر پذیرش شده اند از شرکت در آزمون جامع معاف می باشند.
2-2-        نمره قبولی در آزمون جامع در هر درس حداقل 12 و معدل 14 برای آزمون مذکور می باشد.
2-3-        دانشجویان تنها دو بار فرصت دارند تا در آزمون جامع شرکت و نمره قبولی لازم را کسب نمایند.
2-4-        در صورتیکه دانشجو در آزمون جامع معدل 14 کسب کند و تنها از یک درس نمره کمتر از 12 اخذ نماید می تواند آزمون آن درس را مجدداً در دوره بعد تکرار نماید. این آزمون (تکدرس) جزو دو بار شرکت در آزمون محسوب نمی شود.
2-5-        نمره آزمون جامع به صورت رد یا قبول در کارنامه درج و در معدل کل دانشجو بی تأثیر است.
2-6-         آزمون جامع به صورت سراسری و حداکثر دو بار در سال برگزار می شود.
این شیوه نامه در 2 بند اصلی و 6 بند فرعی مجموع تهیه شده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است و مسئولیت حسن اجرای آن به عهده ریاست محترم مراکز بین الملل و نظارت بر آن بر عهده اداره کل خدمات آموزشی       دانشگاه می باشد.
 
 
فايلها
آيين نامه کارشناسي ارشد.pdf 258.999 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر