آموزش
 
قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل :
یک هفته بعد از درخواست تسویه حساب در سیستم گلستان با مراجعه به سیستم گلستان چنانچه هنوز در وضعیت مشغول به تحصیل هستید با گرفتن گزارش 522 و طی مسیر زیر از روند تسویه حساب خود مطلع شوید:
گزارش 522 تسویه حساب های مورد نیاز هر دانشجو
وضعیت تسویه حساب : عدم تسویه
وضعیت کارت دانشجویی : ابطال         ï   مشاهده گزارش
وضعیت پایان تسویه : در حال تسویه
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر