بیست و پنجمین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور بیست و پنجمین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور به میزبانی پیام نور استان اصفهان بیست و پنجمین جشنواره قرآن وعترت دانشگاه پیام نور به میزبانی پیام نور استان اصفهان
آذرماه 1400
آغاز ثبت نام از دهم خرداد ماه 1400
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر