جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1400/1401
کسب مقام سوم هشتمین جشنواره حرکت توسط دانشجوی پیام نور مرکز آباده
جذب 65 درصدی ارشد فراگیر
شعارسال
  • 1401/1/1 دوشنبه شعارسال
    تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
1