اطلاعیه ها
یکشنبه 31 مرداد 1400 شماره تماس کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز آباده
♦️قابل توجه کلیه دانشجویان محترم 
نحوه ارتباط تلفنی با قسمت های مختلف دانشگاه :
♦️دانشجویان عزیز می توانند برای ارتباط با بخش های مختلف دانشگاه ، پس از شماره گیری خطوط تلفنخانه و اتصال به تلفن گویا ، بلافاصله داخلی مورد نظر را وارد کنند و منتظر اتمام اپراتور گویا نشوند
♦️خطوط تلفنخانه و داخلی ها و شماره های  مستقیم قسمت های مورد نیاز دانشجویان به شرح زیر است:
☎️تلفنخانه:۴۴۳۵۴۰۶۱الی۷
داخلی های مورد نیاز:
✅ریاست:۲۳۳ 
مستقیم: ۴۴۳۵۴۰۷۰
✅مسئول آموزش:۲۷۱           مستقیم: ۴۴۳۵۴۰۷۲
✅مسئول مالی:۲۲۶
مستقیم: ۴۴۳۵۴۰۷۷
✅مسئول امور اداری و حراست :۲۲۵
مستقیم: ۴۴۳۵۴۰۷۳
✅دبیرخانه:۲۲۸
✅روابط عمومی:۲۱۲
✅مسول صدور دانشنامه۲۴۳
✅مسئول فارغ‌التحصیلان ۲۴۱
✅مسول برنامه ریزی کلاسی:۲۴۹
مستقیم :۴۴۳۵۴۰۷۸
✅مسئول فن آوری  اطلاعات و کاربر ارشد رایانه:۲۴۸
✅مسول کتابخانه و امور فرهنگی و وام: ۲۶۳
مستقیم:۴۴۳۵۴۰۷۵
✅نگهبانی و اطلاعات:224
🏣روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آباده
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر