كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه ها
دوشنبه 1 مهر 1398 قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم در نیمسال دوم 1400-1399 دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال دوم  1400-99که برای اولین بار متقاضی هستند برای تحویل مدارک به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایند و دانشجویانی که ترم های قبل وام دریافت کرده اند برای دریافت وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان مراجعه و درخواست وام خود را ثبت نمایند.

شرایط دریافت وام
1- نداشتن استطاعت مالی
2-مشروط نبودن در نیمسال قبل ( حداقل معدل برای دانشجویان کارشناسی 12 و دانشجویان کارشناسی ارشد 14 می باشد.)
3-داشتن ضامن کارمند رسمی یا پیمانی
4-عدم اشتغال به کار
5- دانشجویان کارشناسی ورودی 96 و ارشد ورودی 97

مدارک لازم برای دریافت وام
1-تصویر تمام صفحات شناسنامه وتصویر کارت ملی دانشجو و ضامن دو سری
2-تصویر کارت دانشجویی دو سری
3- اصل سند تعهد محضری ( پیش نویس تعهد نامه 4 برگی پیوست می باشد)
4- تصویر آخرین حکم کارگزینی ضامن ( فقط حکم کارگزینی)
5-گواهی کسر از حقوق کارمند
تیصره1:مبلغ گواهی کسر از حقوق برای مقطع کازشناسی و کارشناسی ارشد با توجه به احتمال افزایش مبالغ وام در ترم های بعد یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد
تبصره 2: گواهی کسر از حقوق باید خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری باشد


مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :
ـ دانشجویی که برای بار اول می خواهد درخواست وام دهد :
1 ـ مراجعه به دانشگاه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و وضعیت حقوقی ضامن توسط کارشناس صندوق رفاه مرکز / واحد ، جهت داشتن شرایط دریافت وام بر اساس آئین نامه های صندوق رفاه .
2 ـ دریافت فرمهای سند تعهد و فرم مدارک از دانشگاه .
3 ـ مراجعه دانشجو و ضامن به دفاتر ثبت اسناد رسمی و تکمیل فرم سند تعهد .
4 ـ تحویل سند تعهد و مدارک به دانشگاه محل تحصیل .
5 ـ ایجاد و تشکیل پرونده در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir
6 ـ پس از ایجاد پرونده در سامانه و تأیید آن توسط کارشناس مرکز / واحد ، مراجعه مجدد به سایت مذکور و درخواست وام شهریه برای ترم جاری .
ـ دانشجویی که قبلاً تشکیل پرونده داده است و ترمهای قبل وام دریافت نموده :
1 ـ در صورت داشتن شرایط ذیل ، مراجعه به سایت bp.swf.ir و درخواست وام جدید برای ترم جاری
ـ شرایط تحصیلی دانشجو جهت اخذ وام :
1 ـ دانشجوی مقطع کارشناسی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .
2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .
3 ـ دانشجوی مقطع دکتری تخصصی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .
ـ شرایط ضامن :
1 ـ کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ادارات ، ارگانها ، سازمان یا نهادهای دولتی که دارای حکم کارگزینی استخدامی می باشند و دارای گواهی کسر از حقوق به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال
ـ مدارک جهت تشکیل پرونده و ثبت سند تعهد در دفاتر ثبت اسناد رسمی :
1 ـ دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه ضامن و دانشجو ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
2 ـ دو سری کپی از پشت و روی کارت ملی ضامن و دانشجو ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
3 ـ دو سری کپی پشت و روی کارت دانشجویی ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
4 ـ دو سری کپی آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
5 ـ ارائه اصل و کپی سند تعهد ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد رسمی به دانشگاه .
تذکرات بسیار مهم :
1 ـ در سند تعهد باید شماره تماس همراه و ثابت دانشجو و ضامن ، کد پستی محل سکونت ضامن و دانشجو ، آدرس دقیق محل سکونت ضامن و دانشجو و آدرس دقیق و تلفن محل کار ضامن ، کامل ثبت گردد ، در غیر اینصورت سند تعهد از درجه اعتبار ساقط می باشد  و مجددا باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
2 ـ تکمیل مدارک و ثبت درخواست در سیستم صندوق رفاه هیچ حقی را جهت دریافت تضمینی وام برای دانشجو ایجاد نمی کند ، ملاک ثبت وام برای دانشجو تخصیص اعتبار از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری به مرکز / واحد می باشد .
3 ـ شماره تلفن همراه دانشجو حتماً باید در سیستم مخابرات ( سامانه شهاب ) به نام شخص دانشجو ثبت گردیده باشد ، با توجه به ارسال کد صحت سنجی به شماره تماس دانشجو جهت ثبت پرونده و درخواست وام ، ارائه این خدمت به دانشجویانی که شماره همراه آنها به نام خودشان نباشد و با کد ملی آنها مطابقت نداشته باشد به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد .
4 ـ درخواست وام در سامانه صندوق رفاه ، فقط برای دانشجویانی فعال می شود که در مهلت مقرر انتخاب واحد نمایند و اطلاعات اشتغال به تحصیل آنان در بازه زمانی مشخص شده به سامانه صندوق رفاه ارسال گردیده باشد .
5_باز پرداخت اقساط وام پس از اتمام دریافت تسهیلات ( کارشناسی 10 نیمسال _ کارشناسی ارشد6 نیمسال) می باشد و در صورت افزایش سنوات  تحصیل ، دانشجو باید نسبت به تغیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط به کاربر صندوق رفاه در دانشگاه مراجعه نماید در غیر اینصورت صندوق راسا اقدام به صدور دفترچه اقساط یا صدور فیش پرداخت بدهی به صورت یکجا می نماید.
6_ آن دسته از دانشجویانی و دانش آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند ، مجموع بدهی آنان تبدیل به دین حال شده و صندوق راسا دفترچه  تک قسط کل بدهی ایشان را صادر می نماید و دانشجو ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی خود می باشد
فايلها
فرم سند تعهد جديد 3.pdf 724.43 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر