كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه ها
دوشنبه 1 مهر 1398 قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم در نیمسال اول 1400-1399 دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال اول 1400-99که برای اولین بار متقاضی هستند برای تحویل مدارک به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایند و دانشجویانی که ترم های قبل وام دریافت کرده اند برای دریافت وام به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان مراجعه و درخواست وام خود را ثبت نمایند.

شرایط دریافت وام
1- نداشتن استطاعت مالی
2-مشروط نبودن در نیمسال قبل ( حداقل معدل برای دانشجویان کارشناسی 12 و دانشجویان کارشناسی ارشد 14 می باشد.)
3-داشتن ضامن کارمند رسمی یا پیمانی
4-عدم اشتغال به کار
5- دانشجویان کارشناسی ورودی 96 و ارشد ورودی 97

مدارک لازم برای دریافت وام
1-تصویر شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن
2-تصویر کارت دانشجویی
3- اصل سند تعهد محضری ( پیش نویس تعهد نامه پیوست می باشد)
4- تصویر آخرین حکم کارگزینی ضامن ( فقطحکم کارگزینی)
5-گواهی کسر از حقوق کارمند

مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :
ـ دانشجویی که برای بار اول می خواهد درخواست وام دهد :
1 ـ مراجعه به دانشگاه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و وضعیت حقوقی ضامن توسط کارشناس صندوق رفاه مرکز / واحد ، جهت داشتن شرایط دریافت وام بر اساس آئین نامه های صندوق رفاه .
2 ـ دریافت فرمهای سند تعهد و فرم مدارک از دانشگاه .
3 ـ مراجعه دانشجو و ضامن به دفاتر ثبت اسناد رسمی و تکمیل فرم سند تعهد .
4 ـ تحویل سند تعهد و مدارک به دانشگاه محل تحصیل .
5 ـ ایجاد و تشکیل پرونده در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir
6 ـ پس از ایجاد پرونده در سامانه و تأیید آن توسط کارشناس مرکز / واحد ، مراجعه مجدد به سایت مذکور و درخواست وام شهریه برای ترم جاری .
ـ دانشجویی که قبلاً تشکیل پرونده داده است و ترمهای قبل وام دریافت نموده :
1 ـ در صورت داشتن شرایط ذیل ، مراجعه به سایت bp.swf.ir و درخواست وام جدید برای ترم جاری
ـ شرایط تحصیلی دانشجو جهت اخذ وام :
1 ـ دانشجوی مقطع کارشناسی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .
2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .
3 ـ دانشجوی مقطع دکتری تخصصی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .
ـ شرایط ضامن :
1 ـ کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ادارات ، ارگانها ، سازمان یا نهادهای دولتی که دارای حکم کارگزینی استخدامی می باشند .
ـ مدارک جهت تشکیل پرونده و ثبت سند تعهد در دفاتر ثبت اسناد رسمی :
1 ـ دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه ضامن و دانشجو ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
2 ـ دو سری کپی از پشت و روی کارت ملی ضامن و دانشجو ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
3 ـ دو سری کپی پشت و روی کارت دانشجویی ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
4 ـ دو سری کپی آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)
5 ـ ارائه اصل و کپی سند تعهد ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد رسمی به دانشگاه .
تذکرات بسیار مهم :
1 ـ در سند تعهد باید شماره تماس همراه و ثابت دانشجو و ضامن ، کد پستی محل سکونت ضامن و دانشجو ، آدرس دقیق محل سکونت ضامن و دانشجو و آدرس دقیق و تلفن محل کار ضامن ، کامل ثبت گردد ، در غیر اینصورت سند تعهد از درجه اعتبار ساقط می باشد .
2 ـ تکمیل مدارک و ثبت درخواست در سیستم صندوق رفاه هیچ حقی را جهت دریافت تضمینی وام برای دانشجو ایجاد نمی کند ، ملاک ثبت وام برای دانشجو تخصیص اعتبار از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری به مرکز / واحد می باشد .
3 ـ شماره تلفن همراه دانشجو حتماً باید در سیستم مخابرات ( سامانه شهاب ) به نام شخص دانشجو ثبت گردیده باشد ، با توجه به ارسال کد صحت سنجی به شماره تماس دانشجو جهت ثبت پرونده و درخواست وام ، ارائه این خدمت به دانشجویانی که شماره همراه آنها به نام خودشان نباشد و با کد ملی آنها مطابقت نداشته باشد به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد .
4 ـ درخواست وام در سامانه صندوق رفاه ، فقط برای دانشجویانی فعال می شود که در مهلت مقرر انتخاب واحد نمایند و اطلاعات اشتغال به تحصیل آنان در بازه زمانی مشخص شده به سامانه صندوق رفاه ارسال گردیده باشد .
5_باز پرداخت اقساط وام پس از پایان تحصیلات در سنوات مجاز ( کارشناسی 4 سال _ کارشناسی ارشد 2سال ) می باشد و در صورت افزایش سنوات  تحصیل ، دانشجو باید نسبت به تغیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط به کاربر صندوق رفاه در دانشگاه مراجعه نماید در غیر اینصورت به وام های دریافتی سود وجریمه تعلق می گیرد
6_ آن دسته از دانشجویانی و دانش آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند ، مجموع بدهی آنان تبدیل به دین حال شده و صندوق راسا دفترچه  تک قسط کل بدهی ایشان را صادر می نماید و دانشجو ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی خود می باشد
فايلها
فرم سند تعهد جديد 3.pdf 724.43 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر