كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه ها
دوشنبه 1 خرداد 1396 مدارک لازم جهت پرداخت بیمه حوادث دانشجویی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده بیمه حوادث دانشجویی:
1-فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی
2-فتوکپی گزارش اولیه پاسگاه در صورت وقوع تصادف (برابر اصل)
3-فتوکپی کروکی در صورت وقوع تصادف رانندگی (برابر اصل)
4-فتوکپی شرح عمل (برابر با اصل در بیمارستان)
5-فتوکپی خلاصه پرونده پزشکی (برابر با اصل در بیمارستان)
6-اصل هزینه های درمانی با مهر بیمارستان
7-اعلام شماره حساب بانک ملت بنام دانشجو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر