فرهنگی
 
دانشجویان گرامی جهت اطلاع از اخبار فرهنگی و آموزشی دانشگاه عضو کانال اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس
http://chat.whatsapp.com/DAcm7QpHoV277wbUbk8P4z
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر