آموزش
 
دانشجویان گرامی با توجه به اینکه امکان ثبت نمرات دانشجو برای دانشجویانی که بدهی شهریه دارند برای اساتید میسر نمی باشد و از تهران اسم دانشجویان بدهکار حذف شده است در صورتی که تا کنون شهریه خود را پرداخت نکرده اید هر چه سریع تر نسبت به واریز آن اقدام نمایید ضمنا امکان ثبت نمرات بعد از 21تیر برای اساتید از تهران بسته شده و   استاد نمیتواند نمره ای بعد از آن وارد سایت گلستان نماید (مسئولیت عدم ثبت نمرات به دلیل بدهی شهریه با دانشجوست و مرکز نمی تواند اقدامی انجام دهد)
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر