منو
همایش
بيشتر
 
فروش اینترنتی کتب درسی با 20درصد تخفیفhttp://digibook.pnu.ac.ir
 
دانشگاه پیام نور آباده
 
سال 97
 
..
 
.
 
..
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر
آموزش
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
تقویم نیمسالی
بيشتر
برنامه کلاسی


تاریخ آخرین ویرایش9  آبان ماه 97

فايلها
برنامه اول 97-98.xlsx 676.052 KB
بيشتر
آرایش ترمی
بيشتر
میان ترم
توجه : تاریخ امتحانات میان ترم در برنامه کلاسی با علامت * اعلام شده است.میزان صفحات امتحانی در کلاس درس توسط مدرس مربوطه مشخص می شود .
در صورتیکه برنامه تغییر کرده باشد و تا تاریخ  97/8/19 توسط مدرس مربوطه به آموزش اطلاع داده شده باشد طبق فایل پیوست می باشد .
فايلها
midterm 1-97.xls 373.248 KB
بيشتر
هیات علمی