فرهنگی
 
دانشجویان گرامی جهت اطلاع از اخبار فرهنگی و آموزشی دانشگاه عضو کانال اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس

https://chat.whatsapp.com/HTNAU27ltC54sgJApKzwtM گروه فرهنگی 1
https://chat.whatsapp.com/BJoCkcDZXWtJqSPgTRFcIF گروه فرهنگی 2
https://chat.whatsapp.com/KY3pXLCmd6F6PTLtfctSuv گروه آموزش 1
https://chat.whatsapp.com/CgOM87unikdDtSw3CZUpRm گروه آموزش 2
https://chat.whatsapp.com/IrKyXeOdBhO29JLlopmVLi گروه آموزش 3
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر