آموزش
 
شماره تماس کارشناس  پذیرش آقای قاسمی جهت انتخاب واحد - ثبت نام -انصراف - معافیت تحصیلی - 07144354067-
شماره تماس کاربر ارشد و تطبیق واحدآقای مسعودی جهت مهمان - مشکلات رمز ورود به سامانه کلاسی و گلستان -مشکلات رایانه ای  07144354061 بعد از شنیدن صدای تلفن گویا بدون قطع کردن بلافاصله شماره 248 را بگیرید -
شماره تماس مسئول آموزش آقای رجایی 07144354072-
شماره تماس کارشناس برنامه ریزی کلاسی آقای پاسیار 07144354078-
شماره تماس کارشناس دانش آموختگان 07144354061 الی 66 بعد از شنیدن صدای تلفن گویا بدون قطع کردن تماس سریعا 241 را بگیرید -
شماره تماس کارشناس دانشنامه و تاییدیه کارشناسی خانم رجائی 07144354061 الی 66 بعد از شنیدن صدای تلفت گویا بدون قطع کردن شماره 243 را بگیرید .
لطفا برای تماس  فقط  در ساعات اداری 7:30صبح تا 14:30 تماس بگیرید و از تماس با همراه کارمندان اجتناب نمایید
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر