آموزش
 
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلاسهای نمیسال اول 00-99 نیز به صورت استانی و مجازی می باشد ضمنا دروس عملی برخی از رشته ها به صورت استانی و برخی در خود مرکز آباده می باشد نحوه ازمون دروس بعدا اعلام می شود .
نحوه ارائه دروس عملی نیز توسط اساتید هر درس مشخص می شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر