آموزش
 
شماره صندلي و محل برگزاري آزمونهاي پايان ترم
                                                                                          " راهنمای مکانی حوزه امتحانی"
تذکر مهم : دانشجویان محترم خواهشمند است جهت جلوگیری از اتلاف وقت و عدم تضییع حقوق خود ،قبل از هراقدامی در قسمت ورودی دانشگاه (جنب نگهبانی ) براساس شماره صندلی ، نوع امتحان خود را اعم از الکترونیکی یا کاغذی تعیین و به حوزه های امتحانی مورد نظر طبق جدول ذیل ، مراجعه نمایید .
                                              مکان امتحان                                                                                   توضیحات                                             

ورودی دانشگاه (جنب نگهبانی )

امانات و شماره صندلی

ورودی دانشگاه (جنب نگهبانی )

کافی نت ( اخذ گزارش 428 و ...) 

ساختمان شماره دو ( طبقه دوم )

محل برگزاری آزمون های کاغذی و الکترونیکی
کارگاه کامپیوتر (محل برگزاری آزمون های الکترونیکی) از شماره صندلی 101 تا 130
سالن اجتماعات(حوزه فرعی آزمون های کاغذی) از شماره صندلی 131 تا 190
کلاس 201 (حوزه فرعی آزمون های کاغذی) از شماره صندلی 191 تا 220
راهرو طبقه دوم (حوزه فرعی آزمون های کاغذی) از شماره صندلی 221 تا 250

                                                                                                                                                   "روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز آباده"

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر