آموزش
 
با سلام بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی ارشد مجازی می رساند جهت ورود به کلاسهای مجازی به آدرس  http://edu.pnu.ac.ir  مراجعه کنید
کد کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره ملی دانشجو می باشد .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر