آموزش
 
منتخب آئین نامه انضباطی دانشجویی امتحانات
منتخب آيين نامه انضباطي دانشجويي امتحانات 
1- عدم رعايت مقررات دانشگاه
2- توهين به مراقب ، داشتن موبايل وهندز فري ، نداشتن مدارك لازمه در امتحان
3- عدم رعايت پوشش اسلامي
4- تقلب:
_داشتن هرگونه يادداشت وموردي كه دانشجو بر اساس آن منتفع شده باشد.
_مبادله اطلاعات سرجلسه
_جايگزين کردن فرد به جای دانشجوی اصلی در جلسه امتحان

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر