آموزش
 

(بسیار مهم)
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به اینکه سامانه گلستان در برخی از موارد در هنگام انتخاب واحد پیش نیاز دروس را به درستی کنترل نمی کند
، بنابراین دانشجویان هر ترم برنامه جدید ترمی رشته خود را از همین سایت در قسمت آرایش ترمی گرفته و با توجه به گذراندن پیش نیاز دروس اقدام به اخذ درس نمایند.
در زمان فراغت از تحصیل پیش نیاز دروس کنترل می شود و اگر دانشجویی بدون رعایت پیش نیاز اقدام به اخذ درس کرده باشد می بایست آن درس را مجددا انتخاب و بگذراند .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر